Neurologia

Neurolog zajmuje się następującymi objawami:

- bóle
- zaburzenia czucia
- zaburzenia czynności ruchowych (osłabienie siły, ruchy mimowolne, drżenia, drgawki, kurcze mięśni, zaburzenia koordynacji ruchowej)
- zaburzenia przytomności, omdlenia
- zaburzenia pamięci
- zaburzenia słuchu (ubytki słuchu, szumy)
- zaburzenia widzenia (ubytki pola widzenia, podwójne widzenie)
- zawroty głowy
- zaburzenia snu
- zaburzenia zwieraczy (zaburzenia w oddawaniu moczu, stolca)


Objawy to często spowodowane są chorobami neurologicznymi takimi jak:

- padaczka, omdlenia
- migrena i inne bóle głowy
- rwa kulszowa, barkowa i inne schorzenia kręgosłupa
- udary mózgu niedokrwienne, krwotoki mózgowe i zaburzenia krążenia mózgowego
- stany po urazach mózgu
- guzy mózgu
- stany po zapaleniach mózgu, rdzenia, opon mózgowo rdzeniowych
- stwardnienie rozsiane
- choroby otępienne (np. choroba Alzheimera)
- choroby zwyrodnieniowe (choroby Parkinsona, Huntingtona, Wilsona)
- miastenia, miopatie, miotonia
- polineuropatie

Jakie choroby może rozpoznać i leczyć neurolog?

Neurolog zajmuje się schorzeniami ośrodkowego (mózg, rdzeń kręgowy) i obwodowego układu nerwowego. Podłożem tych schorzeń są procesy uszkadzające układ nerwowy. Najczęstsze przyczyny to:

• zaburzenia naczyniowe
• guzy
• urazy
• infekcje
• zatrucia
• wady genetyczne
• choroby metaboliczne

Z jakimi dolegliwościami należy zwrócić się do neurologa?

Jakiekolwiek symptomy nieprawidłowego funkcjonowania układu nerwowego (zaburzenia funkcji poznawczych, zaburzenia mowy, silne bóle głowy, migreny) czy koordynacji nerwowo-mięśniowej naszego ciała, powinno skłonić do wizyty u neurologa. Lekarz neurolog na podstawie szczegółowego badania oceni funkcjonowanie zarówno ośrodkowego, jak i obwodowego układu nerwowego. W razie konieczności może rozszerzyć diagnostykę o metody obrazowe, z wykorzystaniem badań RTG, CT, MRI, EMG, EEG.

Specjaliści neurologii przyjmujący u nas:

lek. med. Beata Szczygielska-Smela
specjalista neurolog