GeriatriaJakie choroby może rozpoznać i leczyć geriatra?

Geriatra to lekarz dla „seniora”. Zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem i leczeniem chorób wieku podeszłego. Geriatria to odrębna specjalność medyczna, zajmująca się charakterystycznymi zmianami w ciele i psychice, zachodzącymi wraz z wiekiem. Lekarz geriatra posługuje się wiedzą z dziedziny interny, ale uwzględnia także zagadnienia związane z medycyną rodzinną, neurologią czy psychiatrią. Charakterystyczne choroby podeszłego wieku to niewydolność krążenia, upośledzenie funkcji nerek, zaburzenia pamięci. Do chorób związanych z wiekiem pow.65 lat często zalicza się osteoporozę, zwyrodnienie stawów czy cukrzycę. Fachowa opieka geriatryczna uwzględnia procesy fizjologiczne, które w istotnym stopniu wpływają na farmakoterapię pacjentów geriatrycznych – osoby starsze często są bardziej wrażliwe na leki i częściej występują u nich działania niepożądane. Tak więc prawidłowa opieka geriatryczna w późniejszym wieku jest niezbędna – daje szansę, by „jesień życia” stała się „drugą młodością”.Specjaliści geriatrii przyjmujący u nas:

lek. med. Elżbieta Kłoda
specjalista geriatra
specjalista chorób wewnętrznych